Mayhem

Oddly
Home
Novinky
Skupina
Historie
Diskografie
Bootlegy
Fotogalerie
Ankety
Diskusn frum
Download
Linky
 

 Tvrce


Stephan
mail:stephan.metal
@seznam.cz

Nov na webu


11.11.2007
Byly provedeny dl aktualizace a vylepen celch strnek. Nap. byla doplnna galerie, upraveny odkazy a dal. 

Linky, Pstupy

TOPlist

 

Mayhem.mysteria.cz

Aktuln album


Ordo Ad Chao
CD, 2007

vce informac

Mayhem v R


Tet vystoupen Mayhem v esk Republice v rmci zimnho X-mas festu se nakonec neuskuten.

Report z vystoupen Mayhem na festivalu Brutal Assault 2006

Report z koncertu z roku 2004 

Anketa
 

Vtme vs na strnkch vnovanch legendrn blackmetalov skupin Mayhem. Tato kapela, kter stla u zrodu pravho black metalu a svm stylem inspirovala destky dalch, si jist zaslu pozornost. Nae strnky informuj o aktulnch udlostech kolem skupiny i o jej historii. Sv nvrhy, pipomnky i postehy mete vyjdit v diskusnm fru i je zaslat na e-mail: stephan.metal@seznam.cz

 

 

Ordo Ad Chao vylo 23.4.2007

 
Novinky
5.5.2008 Konec aktualizac mayhem.mysteria.cz
Jist jste si vimli klesajcho mnostv aktualizac tohoto webu a v poslednch mscch pln absence novinek. Nehodlm zde nijak zastrat, e Mayhem pro m po poslednm albu ji nejsou tm, m byli v roce 2003, kdy jsem strnky zaloil. Ve nyn zavril Blasphemerv odchod, kter dle mho nzoru znamen faktick konec skupiny. Ano, Mayhem vstali z mrtvch ji jednou, v roce 1995, nejsem si ale jist zda se opt povede nalzt podobnho tahouna, jakm byl Blasphemer. Ode dnenho dne zcela konm s aktualizovnm webu. Ppadn zjemce o dn okolo kapely mohu krom oficilnch strnek odkzt na dobr Bubkv web o Attilovi, kter bude informace o Mayhem pinet pinejmenm do odchodu tohoto vokalisty.
5.5.2008 Blasphemer odchz z Mayhem!
Kytarista Blasphemer na konci dubna oznmil odchod ze skupiny. Po tincti letech tak odeel hlavn mozek "novodobch" Mayhem. Nad budoucnost kapely nyn vis otaznk, protoe prv Blasphemer stl za souasnou tv Mayhem. Odchod vak podle veho neovlivn osm vystoupen naplnovanch mezi kvtnem a srpnem, vetn eskho Brutal Assaultu. Blasphemer vechna vystoupen odehraje. 14. srpna tak mte skvlou monost na vlastn oi shldnout jedno z poslednch vystoupen Mayhem s Blasphemerem na pozici kytaristy.

Blasphemerovo vyjden ve volnm pekladu:

"Hlavnm dvodem mho rozhodnut je fakt, e ve skupin pro sebe ji jednodue nevidm dnou budoucnost, alespo ne budoucnost jakou bych si v nsledujcch letech pedstavoval. Svou roli v kapele jsem hrl ji vce ne 13 let, vnoval jsem se skldn, produkci a vydn nkolika skvlch alb, abych dorazil na toto rozcest. Vechny vci dve nebo pozdji skon a tento kruh je v mm ppad uzaven.

Pro nkter z vs to urit nen velk pekvapen, protoe jsem v nkolika rozhovorech jasn uvedl, e si nejsem jist co bude nsledovat. Bylo to zapinno jednak tm, e nae posledn album vyplnilo vechna oekvn a vize, kter jsem v tto kapele chtl vyjdit, a tak mou navou z dlouhch turn, naich odlinch pstup a m pozice v kapele.

Byla to temn, oddan a strhujc cesta. Nkter osoby se vyvj, jin zstvaj stejn. J jsem rozvinul svou podstatu. dn otzky. Kadopdn, odkaz Mayhem mus vdy zstat m byl a j chci podkovat vem zastnnm a popt jim to nejlep do budoucnosti. Chci tak vem podkovat za spoluprci, od Wolf's Lair Abyss a po Ordo Ad Chao se mi skvle dailo naplovat m vize. Jsem si tak jist, e skupina bude dle pokraovat ve pikov sestav a ppadn dal album bude "nahoe", kam pat.

J jsem se nyn vydal jinou cestou. "Dt mho srdce" Ava Inferi m ped sebou mnoho pln, prv je v pprav tet album. V plnu je i dal extrmn projekt. Neslyte o mn naposledy, prv naopak. Prv to zan."

star novinky

Stephan 2003-2008